Aquests tallers dins l’àmbit Municipal neixen de la necessitat d’implementar dissenys gerontològics que actuïn davant l’evidència de que l’augment de la població envellida implica un increment de les malalties neurodegeneratives.

Adreçats a persones que pateixen algun tipus de deteriorament cognitiu associat a l’envelliment, que han estat diagnosticats amb algun tipus de demència i es troben en fases inicials i que el seu grau d’autonomia encara els permet viure en el seu entorn.

Dissenyats per alentir dependències que condueixen a un ingrés o una atenció assistencial.

Objectius principals

  • Alentir el procés de pèrdua de capacitats.
  • Mantenir la connexió amb el món exterior.
  • Potenciar la socialització i la comunicació.
  • Incrementar l’autonomia funcional.
  • Reforçar l’autoestima i donar seguretat.
  • Oferir recursos a les famílies.

Esdevenir eina , recurs i un actiu en salut de prescripció social  que faciliti el treball des de les àrees de Serveis Socials dels Municipis i dels Equips d’Atenció Primària de Salut.

Metodologia: Segueix els principis d’una intervenció estimulativa no farmacològica en format de Tallers. Els grups són homogenis i coordinats per un terapeuta que condueix les sessions.

Fases

Primera: Valoració psicogeriàtrica dels usuaris

Segona: Definició dels grups

Per tal d’homogeneïtzar els grups, els tallers s’organitzen segons el diagnòstic de la primera fase i d’acord amb el grau de deteriorament.

Tercera: l’atenció directa a usuaris i famílies.