Són activitats i serveis  de prescripció social i actius en salut.

Accés i control: prèvia sol·licitud proposem als nostres clients una trobada per recollir els objectius i motivacions, conèixer les interlocucions, establir calendaris i poder presentar una proposta tècnica i ajustada i amb millores si s’escau.

Per a cada activitat específica hi ha definits protocols de control de qualitat, valoracions dels participants i memòries tècniques quantitatives i qualitatives finals.

ESPAIS RESPIR EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Dinàmiques d’activació per a gent gran amb necessitats específiques. Espais setmanals de dilluns a divendres o bé dos o tres dies a la setmana d’acord amb les necessitats  i possibilitats de cada municipi.

El perfil tipus  de persones usuàries és estar ubicat en fases lleus-moderades de malalties neurodegeneratives . És un servei adreçat a persones  que viuen a casa, que no són perfil de centre de dia però que també requereixen d’atenció, estimulació rehabilitadora, sociabilització i un entorn familiar que necessita descans, respir o alliberament horari per a poder atendre obligacions laborals o altres.

És un servei que té per objectiu retardar la institucionalització de persones amb pronòstic d’increment dels seus nivells de  dependència.

És un servei que permet poder seguir a casa i dins el municipi.

L’equip format per psicòlegs, educadores socials, auxiliars i amb el suport dels nostres fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals estructuren setmanalment activitats troncals i extraordinàries .

Es fa un seguiment personalitzat amb valoracions psicogeriàtriques i cribratges cognitius.

Activitats Troncals:

Activació Matinal

Estimulació Cognitiva

Creació i Manipulació -Psicomotricitat Fina-

Activitat Física

Jocs lúdics i de taula

Tallers de premsa i conversa

Activitats Estraordinàries:

Tallers Específics de narració oral, musicoteràpia, arteràpia i d’expressió emocional entre d’altres.

Participació en festes locals i de calendari amb sessions de treball de temàtica vinculada a celebracions.

Sortides a l’exterior de l’entorn de l’equipament.

 

TALLERS PEL MANTENIMENT DE LA MEMÒRIA

Sessions  pel manteniment cognitiu i espai de trobada per persones sense presència d’afectació cognitiva de significació. Els objectius són preventius i sociabilitzadors.

La singularitat i repte és treballar les esferes cognitives mantenint al mateix temps un ambient distès en un espai de grup facilitador.

  • La nostra marca és fer intervencions ajustades a les necessitats de cada participant amb objectius personalitzats, en un entorn de grup.
  • Cada taller s’inicia amb una valoració prèvia per conèixer els perfils cognitius, les motivacions.
  • Modalitats, Nivells i Dinàmiques
  • Tallers trimestrals
  • Tallers Semestrals
  • Tallers anuals
  • Dos Nivells: Tallers per Iniciats i Tallers de continuació-aprofundiment.

Treballem amb exercicis individuals, dinàmiques grupals  i amb suport de material divers  i adaptable.

Els objectius dels tallers:

  • Prevenir les pèrdues de memòria i promoure l’autonomia millorant els aspectes cognitius.
  • Detectar situacions de pèrdues significatives de memòria i habilitats cognitives. Derivar la persona a la xarxa primària de salut o de serveis socials quan es requerixi.
  • Estimular el treball mental i relacional així com els hàbits saludables

 

TALLERS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Aquests tallers dins l’àmbit Municipal neixen de la necessitat d’implementar dissenys gerontològics que actuïn davant l’evidència de que l’augment de la població envellida implica un increment de les

Adreçats a persones que pateixen algun tipus de deteriorament cognitiu associat a l’envelliment, que han estat diagnosticats amb algun tipus de demència i es troben en fases inicials i que el seu grau d’autonomia encara els permet viure en el seu entorn.

Dissenyats per alentir dependències que condueixen a un ingrés o una atenció assistencial.

Objectius principals

Alentir el procés de pèrdua de capacitats.

Mantenir la connexió amb el món exterior.

Potenciar la socialització i la comunicació.

Incrementar l’autonomia funcional.

Reforçar l’autoestima i donar seguretat.

Oferir recursos a les famílies.

Esdevenir eina , recurs i un actiu en salut de prescripció social  que faciliti el treball des de les àrees de Serveis Socials dels Municipis i dels Equips d’Atenció Primària de Salut.

Metodologia: Segueix els principis d’una intervenció estimulativa no farmacològica en format de Tallers. Els grups són homogenis i coordinats per un terapeuta que condueix les sessions.

Fases

Primera: Valoració psicogeriàtrica dels usuaris

Segona: Definició dels grups

Per tal d’homogeneïtzar els grups, els tallers s’organitzen segons el diagnòstic de la primera fase i d’acord amb el grau de deteriorament.

Tercera: l’atenció directa a usuaris i famílies.

CURSOS DE GIMNÀSTICA FÍSICA

Organitzem  grups  per promoure l’activitat física, combatre el sedentarisme, fomentar hàbits saludables en un espai de relació i evitant l’increment de risc per aïllament social.

Augmentar i/o mantenir la força muscular; millorar la capacitat cardiorespiratòria, la coordinació, l’equilibri i la postura; ajudar a controlar el pes; millorar i/o mantenir la mobilitat articular; fer aprenentage d’exercicis i estiraments; prevenir caigudes; mantenir i millorar l’autonomia; reforçar el sentiment de vàlua  i rebre seguiment fisioterapèutic són entre d’altres,  els objectius d’aquests cursos.

Modalitats  anuals adreçades a la Gent Gran:

Cursos preventius  i  de Manteniment

Cursos rehabilitadora i de Gimnàstica Dolça

 

CURSOS I TALLERES FORMATIUS

De diferents temàtiques dins l’àmbit de la salut, psicològic, fisioterapèutic i social dirigits tan per membres de l’equip de Jubilus com per professionals experts col·laboradors com en el cas de la musicoteràpia.

Modalitats per a gent gran no habituats a l’àmbit tecnològic:

Sessions formatives d’alfabetització digital, ús mòbil, tauletes i d’iniciació a la informàtica.

ORGANITZACIÓ DE XERRADES , COL·LOQUIS  I  D’ACTES D’OBERTURA  I CLOENDA D’ACTIVITATS

Per promoure,  difondre i fer arribar al màxim nombre possible de veïns i veïnes les activitats i serveis que el municipi organitza.