Dinàmiques d’activació per a gent gran amb necessitats específiques. Espais setmanals de dilluns a divendres o bé dos o tres dies a la setmana d’acord amb les necessitats  i possibilitats de cada municipi.

El perfil tipus  de persones usuàries és estar ubicat en fases lleus-moderades de malalties neurodegeneratives . És un servei adreçat a persones  que viuen a casa, que no són perfil de centre de dia però que també requereixen d’atenció, estimulació rehabilitadora, sociabilització i un entorn familiar que necessita descans, respir o alliberament horari per a poder atendre obligacions laborals o altres.

És un servei que té per objectiu retardar la institucionalització de persones amb pronòstic d’increment dels seus nivells de  dependència.

És un servei que permet poder seguir a casa i dins el municipi.

L’equip format per psicòlegs, educadores socials, auxiliars i amb el suport dels nostres fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals estructuren setmanalment activitats troncals i activitats extraordinàries.

Es fa un seguiment personalitzat amb valoracions psicogeriàtriques i cribratges cognitius.

Activitats Troncals:

  • Activació Matinal
  • Estimulació Cognitiva
  • Creació i Manipulació -Psicomotricitat Fina-
  • Activitat Física
  • Jocs lúdics i de taula
  • Tallers de premsa i conversa

Activitats Extraordinàries:

  • Tallers Específics de narració oral, musicoteràpia, arteràpia i d’expressió emocional entre d’altres.
  • Participació en festes locals i de calendari amb sessions de treball de temàtica vinculada a celebracions.
  • Sortides a l’exterior de l’entorn de l’equipament.