Ajudem  als Ajuntaments, Associacions, Entitats i Casals a promoure les seves activitats.

Accés i control: prèvia sol·licitud proposem als organitzadors una trobada per recollir els objectius i motivacions, conèixer les interlocucions, establir calendaris i poder presentar una proposta tècnica  ajustada i amb millores si s’escau.

Són activitats a mida, de prescripció social i actius en salut. De diferents temàtiques dins l’àmbit de la salut, psicològic, fisioterapèutic i social dirigides  tan per membres de l’equip de Jubilus com per professionals experts col·laboradors com en el cas de la musicoteràpia.

També fem sessions formatives d’alfabetització digital, ús mòbil, tauletes, d’iniciació a la informàtica per a gent gran no habituada a l’àmbit tecnològic.

Per a cada activitat específica hi ha definits protocols de control de qualitat, valoracions dels participants i memòries tècniques quantitatives i qualitatives finals que presentem a l’entitat, associació o ens local.

Alguns dels títols dels nostres cursos que s’adeqüen, segons els públic  a qui va dirigit, en un format més tècnic o més divulgador:

Temàtiques de les xerrades:

  • Benestar Mental i Salut Cognitiva.
  • Benestar Físic .
  • Salut Social.
  • L’envelliment en prespectiva gerontològica.
  • Cuidadors i dependència.

Tallers d’Estimulació Pedagògica i Emocional: Formació específica adreçada a tècniques i suport a l’aprenentatge. Amb dues modalitat: pels alumnes i pels docents.