TASTETS NOVES TECNOLOGIES El PERQUÈ D’AQUESTS TASTETS L'ús del mòbil i de les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) facilita l'accés a la informació i permet la connexió virtual entre les persones. Durant aquests dies de confinament, no podem trobar-nos en els nostres espais habituals…